Energievormen

duurzaam tankenZonne-energie is een vorm van energie die opgewekt wordt via warmte en licht. Deze energie vormt samen met windenergie, getijdenenergie, waterkracht en biomassa de hernieuwbare energie op aarde. Voor het milieu een erg goede oplossing. Zonne-energie maakt het mogelijk om stroom op te wekken

Schone energie, dat is wat we op lange duur nodig hebben. Fossiele brandstoffen raken op, en bovendien draagt energie van gas- en kolencentrales bij aan de opwarming van de aarde. Een klein overzicht over de in’s en out’s van windenergie. Voordelen van windenergie Het eerste voordeel is de vermindering van het gebruik.