Windenergie

Schone energie, dat is wat we op lange duur nodig hebben. Fossiele brandstoffen raken op, en bovendien draagt energie van gas- en kolencentrales bij aan de opwarming van de aarde. Een klein overzicht over de in’s en out’s van windenergie.

Voordelen van windenergie

Het eerste voordeel is de vermindering van het gebruik van fossiele brandstoffen. Energie opgewekt met fossiele brandstoffen zorgt voor CO2 uitstoot en veroorzaakt daarmee opwarming van de aarde, en alle schadelijke gevolgen die daarmee gepaard gaan.Daarnaast is windenergie duurzaam. Fossiele brandstoffen raken binnen +/- nu 50 jaar op. Deze vorm van energie is daarom nog maar op zeer korte termijn beschikbaar. Windenergie blijft echter op de lange duur beschikbaar. Ook maakt windenergie ons in meerdere mate zelfvoorzienend, bij windenergie raken we minder afhankelijk van de olieproducerende landen.
Hiermee hangt samen dat windenergie lokale mogelijkheden geeft, en we minder aangewezen zijn op interregionale energie netwerken.

Nadelen van windenergie

Windenergie heeft verhoudingsgewijs hogere opstartkosten. Afgezet tegen de energie die een windmolen oplevert is de investering vrij kostbaar. Op den duur hoeft dit echter geen nadeel te zijn.
Daarnaast is de windsnelheid vrij veranderlijk en is het moeilijk van te voren in te schatten. Een ander argument is ‘horizonvervuiling’, een grote rij windmolens kan visueel als lelijk ervaren worden. ook de productie van windmolens zelf kost energie en grondstoffen. Voor de bouw van een molen is kunststof en staal nodig. Voor volgens bovendien is de windmolen een gevaarlijk apparaat, vergelijkbaar met een snelweg. Verscheidene volgensoorten mijden de gebieden met windmolens, waardoor hun leefgebied danig wordt verkleind. Ten slotte kunnen windmolens geluidsoverlast vooroorzaken voor omwonenden.

Energieproductie

De energie die een windmolen opwekt kan zoals gezegd door verschillende windsterktes sterk variëren. Het kan zo zijn dat een windmolen de hele dag niks produceert, het kan eveneens voorkomen dat de molen de hele dag maximaal produceert. Naar verluid onderzoek kan de productie per jaar ongeveer 20% variëren. Hierbij moet wel aangegeven dat andersoortige centrales ook niet honderd procent betrouwbaar zijn, omdat hier storingen voor kunnen komen, en bij onderhoud de productie eveneens omlaag kan gaan.