Zonne-energie

Zonne-energie is een vorm van energie die opgewekt wordt via warmte en licht. Deze energie vormt samen met windenergie, getijdenenergie, waterkracht en biomassa de hernieuwbare energie op aarde. Voor het milieu een erg goede oplossing. Zonne-energie maakt het mogelijk om stroom op te wekken, nu en ook voor latere generaties. Bovendien draagt uitbreiding van zonne-energie bij de vermindering van CO2 uitstoot en de daaraan verbonden klimaatverandering.

Algemeen

De energie die de zon uitstraalt onstaat door de zogenoemde kernfusie. De uitgestraalde energie beraakt onze aarde in de vorm van licht en warmte. De zon is onze grootste en meest basale energie leverancier. Planten gebruiken haar energie voor de fotosynthese, ze halen kooldioxide uit de lucht en zetten dit om in bouwstoffen. Tegenwoordig worden er door de mens steeds meer gewerkt aan het gebruik van zonne-energie voor technische doeleinden. De energie wordt opgevangen en omgezet in warmte, dit gebeurd door middel van zonnecollectoren, bijvoorbeeld voor boilers of zwembaden. Een andere vorm is het gebruik van zonnepanelen met PV-cellen, die zetten licht om in stroom. Een voorwaarde voor de winning van deze energie is ruimte, een bepaald oppervlak is nodig om voldoende energie van de zon op te vangen. Om de ruimte optimaal te benutten wordt er op plekken met veel zon gebruik gemaakt van spiegels die zonnestralen samenbrengen op een klein oppervlak. Hier onstaat dan een hoge temperatuur, en die warmte wordt omgezet in stroom.

Praktisch gebruik

Verhoudingsgewijs is de aanschaf van zonnepanelen een vrij prijzige onderneming. Gemiddelde terug verdientijd voor een totaal zonnesysteem op een doorsnee gezinswoning wordt geschat op 30 jaar. In Nederland is er sinds een aantal jaar een subsidie die de terugverdien tijd ongeveer met de helft terugbrengt. In een land als bijvoorbeeld Duitsland wordt zonnestroom sterk gestimuleerd. De groeiende markt stimuleert zichzelf, hoe meer mensen zonne-energie gebruiken des te lager zullen de prijzen op den duur zijn. Panelen kunnen op grote schaal geproduceerd worden en de innovatiekosten kunnen over meer producten worden verdeeld.

Afgelegen gebieden

Een ander toepassingsgebied van zonnepanelen is het genereren van stroom in afgelegen gebieden. Een zonnepaneel kan een handige oplossing zijn in gebieden waar geen electriciteitsaansluiting in de buurt is.