Wat kunnen we doen

Global warming is een begrip dat iedereen kent, via vele kanalen worden we gewaarschuwd en krijgen we te horen dat er iets moet veranderen. Als we nog langer in goede harmonie op aarde willen leven zal er iets moeten veranderen, maar wat moet er dan precies gebeuren? Wat zijn nu praktisch de acties die wij op individueel niveau kunnen ondernemen? En op nationaal en globaal niveau? Hieronder een kleine weergave van verscheidene maatregelen.

Wereldniveau

Overkoepelend bekeken, is het belangrijkste dat we de CO2 uitstoot zo snel mogelijk en zoveel mogelijk verminderen. Dit geldt ook voor andere chemische stoffen als CH4, N2O en verscheidene fluorverbindingen. Maatregelen om dit te bewerkstelligen staan in het Kyoto protocool. Inmiddels hebben 170 landen, waaronder Nederland, dit verdrag ondertekend. Opvallend is, dat de Verenigde Staten, als één van de grootste vervuilers dit verdrag niet hebben ondertekend.

In dit verdrag staan ondere andere de volgende maatregelen opgetekend:

– Een stop op het het kappen van tropische regenwouden.
De regenwouden worden ook wel de longen van de aarde genoemd, bomen nemen CO2 op, en zetten dit om in zuurstof. De regenwouden hebben zo een regulerende werking op de CO2-concentratie op aarde. Hoe meer regenwouden er gekapt worden, des meer zal de balans uitslaan richting CO2 ten op zichte van de zuurstof.

– Het aanbrengen van katalysators in automobielen.
Katalysators in auto’s zorgen ervoor dat er minder schadelijke broeikasgassen in de atmosfeer terechtkomen.

– Het terugbrengen van Chloorfluorkoolstofverbindingen (afgekort: CFK’s)
Deze stoffen zijn veelvoorkomend in koelkasten en airconditioningen en spuitbussen. In nederland is inmiddels het beleid er sterk opgericht dit terug te dringen, en zijn CFK’s in spuitbussen bijvoorbeeld al helemaal verboden. Dit is echter nog niet overal op de wereld het geval.

– de ontwikkeling van alternatieve brandstoffen.
De ontwikkeling van schonere vormen van energie is erg belangrijk om minder afhankelijk te zijn van stroom afkomstig van centrales die op kolen stoken bijvoorbeeld.
Individueel

Ook wij zelf kunnen iets bijdragen, het is een cliché, maar een beter milieu begint daadwerklijk ook bij jezelf.
Eenvoudige maatregelen zijn:

– waar het kan, de fiets pakken in plaats van de auto
– plant bomen
– wees zuinig met verschillende vormen van energie, laat niet onnodig de verwarming aan, of licht branden.